2. Jaseistanbul GİZLİLİK KURALLARI

2.1. Genel

2.1.1. Gizliliğiniz, Jaseistanbul için çok önemlidir. Gizliliğinizin sizin için de ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Jaseistanbul Gizlilik Kuralları bu nedenle size ait verilerin Jaseistanbul tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır. Jaseistanbul İletişim Kanalları veya diğer iletişim ve satış kanallarımız aracılığı ile Jaseistanbul’a kişisel verilerinizi iletmeniz halinde bu veriler Jaseistanbul Gizlilik Kurallarına uygun olarak kullanılacaktır.
2.1.2. Jaseistanbul İnternet Sitesini her ziyaret edişinizde ve mobil uygulamalarımızı her kullanışınızda Jaseistanbul Gizlilik Kurallarını görüntülemenizi tavsiye ederiz çünkü internet sitemizi veya mobil uygulamalarımızı kullanmakla Jaseistanbul Gizlilik Kurallarının değişen şartlarını da içeren en son sürümünü okumuş ve kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır.
2.1.3. Ayrıca herhangi bir satış kanalı üzerinden Jaseistanbul tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla işlem tarihinde geçerli Jaseistanbul Gizlilik Kurallarında belirtilen hususları kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır.
2.1.4. Jaseistanbul Gizlilik Kuralları ile ilgili her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Anadolu) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

2.2. Kişisel Veriler

2.2.1. Jaseistanbul, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Jaseistanbul tarafından veya veri sorumlusu olarak Jaseistanbul adına kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmektedir.
2.2.2. Jaseistanbul, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında:
· Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,
· Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,
· Ürün sipariş ve kullanım bilgilerinizi,
· Kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgilerinizi,
· Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,
· İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve diğer iletişim ve hizmet kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,
· Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi, toplayabilir.
Veri sorumlusu sıfatıyla Jaseistanbul tarafından veya Jaseistanbul adına işlenebilecek kişisel veri kategorileri hakkında detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) üzerinden erişebilirsiniz (https://verbis.kvkk.gov.tr/).
2.2.3. Jaseistanbul, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi size daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak için kullanır.
· Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, misafir deneyimine yönelik segmentasyon, kullanıcı profili oluşturma, tekilleştirme, veri zenginleştirme faaliyetleri gerçekleştirmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları üçüncü kişiler ile paylaşmak,
· İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim ve satış kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,
· Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,
· Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
· Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler, ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek,
Veri sorumlusu sıfatıyla Jaseistanbul tarafından veya Jaseistanbul adına işlenebilecek her bir kişisel veri kategorisi için geçerli veri işleme amaçları hakkında detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) üzerinden erişebilirsiniz (https://verbis.kvkk.gov.tr/).
2.2.4. Jaseistanbul, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi burada sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında:
· İş ortaklarıyla,
· Çalışanlarıyla, grup şirketleriyle, hizmet sağlayıcılarıyla, işlemlerinizi gerçekleştiren yetkili acenteleriyle, iş birlikleri ve ortaklıkları çerçevesinde paylaşabilir.
2.2.5. Jaseistanbul, kişisel verilerinizi Jaseistanbul İnternet Sitesi, Jaseistanbul Mobil Uygulamaları, Jaseistanbul Çağrı Merkezi ve internet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları üzerinden toplayabilir ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu müddetçe saklayabilir.
2.2.6. Her zaman Şirketimize başvurarak: (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz.
2.2.7. Jaseistanbul İnternet Sitesini, Jaseistanbul Mobil Uygulamalarını ve diğer Jaseistanbul İletişim Kanallarını kullanmakla veya herhangi bir satış kanalı üzerinden Jaseistanbul tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla Jaseistanbul Gizlilik Kurallarında belirtilen hususları kabul etmiş ve burada belirtilen hususlarda Jaseistanbul’a izin vermiş oluyorsunuz.
2.2.8. Jaseistanbul ile başka bir yolcu veya hizmet kullanıcısı adına işlem yaptığınızda Jaseistanbul hem size hem de adına işlem yaptığınız kişi adına paylaşmış olduğunuz kişisel verileri işleyebilir.

2.3. Ticari Elektronik İletiler

2.3.1. Ticari elektronik iletiler ile ilgili olarak biletleme sırasında, Jaseistanbul BolBol üye kaydı sırasında ve diğer her türlü Jaseistanbul mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden Jaseistanbul ve Jaseistanbul iş ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler, alışverişinizle ile ilgili veya Jaseistanbul tarafından ilgi çekici bulacağınız düşünülen diğer bilgiler hakkında ticari elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler üzerinden söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebiniz üzerine Jaseistanbul tarafından sağlanır.
2.4. Düzeltmeler
2.4.1. Jaseistanbul’un hakkınızda herhangi bir konuda yanlış veya eksik bilgi sahibi olduğuna inanıyorsanız lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde bize ulaşın. Jaseistanbul, doğru olmadığı tespit edilen her tür bilgiyi düzeltecektir.
2.4.2. Jaseistanbul BolBol üyesi olarak Jaseistanbul’ta bulunan verilerinize erişmek veya onları değiştirmek istemeniz halinde, bunu Jaseistanbul İnternet Sitesi veya Jaseistanbul Mobil Uygulamaları üzerinden Jaseistanbul BolBol sekmesinde yer alan “KİŞİSEL BİLGİLERİM” sayfasından gerçekleştirebilirsiniz.
2.5. Güvenlik
2.5.1. Jaseistanbul, bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. Veri gönderdiğiniz formlarımız, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan 128 Bit SSL (Güvenli Soket Katmanı) ile korunmaktadır. Söz konusu bilgiler Jaseistanbul’a ulaştığında, bu bilgiler güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır. SSL’den yararlanabilmek için Web tarayıcınız SSL’i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonlarını faal hale getirilmelidir.
2.5.2. Her bir Jaseistanbul BolBol üyesi kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı ve parolaya sahip olur. “Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı üyeye verilmez. “Parola” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman parolasını değiştirebilir. Parolanın seçimi ve korunması kullanıcının sorumluluğundadır. Jaseistanbul, parola kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
2.5.3. Benzer şekilde farklı iletişim ve satış kanalları üzerinden yaptırmış olduğunuz rezervasyonlar ile ilgili olarak size özel olarak düzenlenen rezervasyon (PNR) kodunun veya Jaseistanbul tarafından sunulan ürün ve hizmetler veya kampanya uygulamaları kapsamında özel olarak üretilen ve paylaşılan şifre ve kullanım bilgilerinin gizli tutulması ilgili misafirimizin veya misafirimiz adına işlem yapan kişinin de sorumluluğundadır. Bu bilginin gizliliğinin sağlanmaması hâlinde üçüncü kişiler rezervasyon bilgilerinize ulaşabilir.
2.5.4. Verileriniz, ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizin ayrıntıları sunucularımızda saklanmamaktadır.

2.6. Bağlantılar

2.6.1. Jaseistanbul internet sitesi, başka internet sitelerini ziyaret etmenizi kolaylaştırmak amacıyla çeşitli bağlantılar içerir ve üçüncü kişiler tarafından hazırlanan bazı içeriklerin bu bağlantılar üzerinden görüntülenmesini sağlar. Bağlantı verilen internet sitelerinde Jaseistanbul’un hiçbir kontrolü bulunmadığından Jaseistanbul sorumlu olmayacak, bu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda, sitemizin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacaktır.
2.6.2. Bağlantı verilen internet sitelerinde erişimizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır. Bağlantılı internet siteleri üzerinden kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız her türlü paylaşım ilgili internet sitesini işleten ve uygulanabilir mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden üçüncü kişiler tarafından yapılan bilgilendirme, diğer bildirim ve belirlenen kurallara tabidir.
2.7. Çerezler (Cookies) ve Dijital Pazarlama Uygulamaları

2.7.1. Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.
2.7.2. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Oturum çerezleri, kullanıcının Jaseistanbul internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.
2.7.3. Jaseistanbul kendi internet sitesinde Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri kullanmaktadır.
a) Oturum Çerezleri: Bu tür çerezler Jaseistanbul internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. İnternet sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.
b) Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, internet sitesinin performansının arttırılması sağlanır.
c) Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanır.
d) Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Jaseistanbul internet sitesinde bazı fonksiyonların kullanımı amacıyla üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır. İnternet sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.
2.7.4. Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir. Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için www.allaboutcookies.org adresinden bilgi alabilirsiniz.